Accesul şi utilizarea site-ului www.sereniti.ro (denumit în continuare “Site”) se face în termenii şi condiţiile de mai jos, iar utilizarea şi/sau vizitarea Site-ului presupune, în mod automat, acceptarea Termenilor şi condiţiilor de utilizare.

Accesând şi navigând pe acest site, utilizatorii acceptă, implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare.

1. ACCES

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este de a se obţine informaţii, precum şi de recreere sau orice alte activităţi asociate, Site-ul reprezentând un omagiu adus umorului involuntar, logicii imperfecte şi frumuseţii prefăcute. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă.

Pentru a obţine acces la site şi, deci, la serviciile şi informaţiile puse la dispoziţie prin el, trebuie să obţineti acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. In plus, trebuie să aveţi la dispoziţie tot echipamentul necesar pentru a realiza aceasta conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer şi un modem sau alt echipament de acces.

Sereniti nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.
Prin termenul “utilizator” al acestui site se înţelege orice persoana fizică sau juridică care va accesa acest site.
Serviciile Site-ului sunt disponibile numai pentru, şi pot fi utilizate doar de către persoanele fizice care au vârsta de 18 ani sau mai mult. Utilizatorul declară şi garantează că are, cel puţin, 18 ani, iar persoanele sub vârsta de 18 ani trebuie, în orice moment, să utilizeze serviciile Site-ului numai sub supravegherea unui părinte sau tutore legal, care este are vârsta de cel puţin 18 ani. În toate aceste cazuri, adultul este utilizatorul şi este responsabil pentru oricare şi pentru toate activităţile.

2. DREPTURI DE AUTOR, MARCA SI PROPRIETATE INTELECTUALA

Sereniti ofera acces liber la site-ul www.sereniti.ro si vă autorizează să vizualizaţi, imprimaţi şi să transmiteţi informaţii existente pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.

Dreptul de copyright pentru informaţiile existente pe acest site este deţinut de Sereniti sau de partenerii săi. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris cu Sereniti sau partenerii săi.

Conţinutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea Sereniti sau a colaboratorilor săi.

Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situaţiile în care acest lucru se întamplă fără acordul scris explicit al Sereniti, acesta nu îşi asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site-uri de către alte persoane decât cele autorizate de Sereniti şi îşi rezervă dreptul de solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a oricărei acţiuni de acest tip.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părţi a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau a informaţiilor puse la dispoziţie de Sereniti prin intermediul site-ului, într-un mod care violează legislaţia în vigoare în materie de drept de autor şi proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.

Sereniti îşi rezervă dreptul de a împiedica, prin orice mijloace, contactarea şi utilizarea acestui site şi de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conţinutului sau securităţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita Sereniti sau partenerii săi, produsele, serviciile şi angajaţii acestora.

Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competenţa instanţelor de drept comun din România.

3. REGULI DE UTILIZARE:

Nu sunt permise:
– copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor şi informaţiilor existente pe acest site;
– încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informaţiilor publicate, sau încercarea de a acţiona în acest scop;
– încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem Sereniti sau accesarea oricăror servere sau servicii Sereniti care nu sunt publice, fără autorizaţie;
– încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting sau în reţeaua Sereniti, prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”.
– folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop înafară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. Sereniti va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autorităţile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

Sereniti îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţie prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

Sereniti nu este raspunzător faţă de utilizator, orice terţă persoană fizică sau juridică sau instituţie pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

Sereniti poate schimba în orice moment conţinutul şi condiţiile de folosire a site-ului.

5. ABSOLVIREA DE RASPUNDERE

Acceptând să utilizaţi acest site, declaraţi în mod expres şi implicit că înţelegeţi că sunteţi de acord cu următoarele:
– utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. Sereniti se absolvă în mod expres, atât pe acesta, cât şi pe colaboratorii săi, de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanţiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop.

Utilizatorii sunt de acord că, prin utilizarea Site-ului, îşi asumă orice risc.

Site-ul nu oferă nicio garanţie în legătură cu acurateţea sau de cât de complet este conţinutul acestui site sau conţinutul altor site-uri legate de acest site şi nu-şi asumă nicio responsabilitate pentru orice : (i) erori, greşeli sau lipsă de acurateţe a conţinutului, (ii) vătămare corporală sau a proprietăţii, de orice natură, rezultând prin accesul la Site şi la serviciile acestuia, (iii) orice acces neautorizat sau folosinţa serverelor Site-ului şi/ sau toate datele personale stocate în acesta, (iv) orice întrerupere sau stopare a transmisiilor dinspre sau înspre Site, (v) orice erori, viruşi, cai troieni ş.a.m.d. care pot fi transmise către sau prin intermediul Site-ului de către o parte terţă şi/ sau orice erori sau omisiuni în orice conţinut sau pentru orice pierdere sau stricăciune de orice fel apărută ca rezultat al folosirii oricărui conţinut publicat, în orice fel făcut disponibil prin intermediul Site-ului.

Nu se garantează accesul continuu şi neîntrerupt la Site şi nu se garantează funcţionabilitatea Site-ului; acestea pot fi întrerupte de numeroşi factori, în afara controlului Administratorului Site-ului.

Niciun sfat sau alte informaţii orale sau scrise, obţinute de la site-ul Sereniti sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanţie, dacă nu este stipulată expres în Termenii si condiţiile de utilizare.

6. LIMITAREA RASPUNDERII

Sereniti nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoinţă, posibilităţi de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă Sereniti a fost informat anterior de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din:
– utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului;
– costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informaţii sau servicii achiziţionate sau obţinute, mesaje primite, tranzacţii începute prin/ de pe site-ul Sereniti;
– acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
– declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului; – orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziţie pe site, postat de Sereniti, de către terţi sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situaţii la adresa contact@sereniti.ro

Pentru secţiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conţinutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. Sereniti îşi rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor si condiţiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunatoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terţilor.

Acest site este oferit în această formă fără alte garanţii. Sereniti nu este şi nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilităţi sau alte defecte ale acestui site sau ale conţinutului său.

Articolele cu caracter satiric, în care autorii înfiereaza anumite tare morale, concepţii politice, aspecte negative ale realităţii sociale, trăsaturi de caracter ale unei persoane etc., fie ele scrise şi într-un limbaj violent şi agresiv, reprezintă pamflete şi trebuie tratate ca atare. Sereniti şi autorii articolelor ce se încadrează la categoria de pamflet vor fi exoneraţi de orice fel de răspundere în legătură cu acestea.

Sereniti acordă tuturor Utilizatorilor, precum şi tuturor persoanelor vizate de materialele apărute pe Site dreptul la replică şi la rectificare. Astfel, orice persoană fizică sau juridică ale cărei drepturi sau interese se pretind a fi lezate prin materialele publicate pe site beneficiază de dreptul la replică. În astfel de situaţii, persoanele pretins lezate vor transmite, în scris, la adresa contact@sereniti.ro solicitarea de a le fi respectat dreptul la replică, precum şi materialele a căror publicare se solicită în acest sens.

7. CONFIDENTIALITATE SI INFORMATII PERSONALE

Informaţiile personale puse la dispoziţia site-ului Sereniti pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condiţiile legii Legea 677/2001.
Sereniti nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul şi care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

Sereniti nu-şi asumă niciun fel de responsabilitate pentru situaţiile în care utilizatorul îşi publică adresa sau orice alte date personale, din proprie iniţiativă, într-un mesaj public, pe site.

8. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Eventualele litigii apărute între Site/Administratorul Site-ului şi Utilizatori se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Municipiul Bucureşti.

9. NOTIFICARI

Orice fel de notificare va fi trimisă către Site la adresa de email furnizată către Site, respectiv contact@sereniti.ro. Notificarea se considera facută după 24 de ore de la trimiterea email-ului, cu excepţia cazului în care expeditorul este notificat asupra faptului că adresa de email este invalidă.

Suportul pentru Utilizatori se oferă exclusiv prin intermediul adresei de E-mail: contact@sereniti.ro.

1 Comment
 • Valentin Badea
  November 28, 2016

  Bună ziua !

  Aș vrea să scriu un articol pe care să-l public pe site-ul dumneavoastră. Am înțeles că trebuie să vă placă. :D Dar totuși, ce criterii trebuie să îndeplinească ?

  Vă întreb aceasta pentru că este un articol care este cumva dedicat celor care urmăresc acest site. Este un articol nu atât unul care descrie o experiență de viață, cât unul mai degrabă filozofic, care caută să pătrundă în esența unor aspecte.

  Dacă ar fi să dau un nume articolului el ar fi ”Despre limbaj”. Ar fi o pledoarie despre limbaj, despre felul în care ne alegem cuvintele, despre plasticitatea acestora și despre consecințele acestei alegeri.

  Este posibil să-l dezvolt și cu elemente adiacente, tot așa, filozofice oarecum.

  De aceea vă rog să-mi spuneți, ca să știu dacă să-l scriu, să nu muncesc degeaba. Ideile îmi sunt foarte clare, mai mult îmi ia ca să-l pun pe hârtie.

  Aș vrea să-mi spuneți totuși criteriile pe care le luați în considerare, nu doar un răspuns de genul: ”lasă, tu scrie-l, că vedem noi dacă-l publicăm”…

  Vă mulțumesc !

  Valentin Badea

  ValentinVBadea@yahoo.com

  Like ori Dislike: Thumb up 0 Thumb down 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *